واحد ماشین کاری - ابزارسازی پرینت

واحد ماشین کاری با دارا بودن انواع ماشین آلات صنعتی پشتیبانی تولید را عهده دار بوده و کلیه خدمات لازم برای تمام

واحدها را با نهایت دقت و در کمترین بازه زمانی ارائه میدهد و همچنین واحد ابزار سازی به منظور تامین قطعات یدکی

مورد نیاز ماشین آلات تولید شرکت و همچنین تعمیرات لازم بر قالب های تزریق پلاستیک و دایکاست ارائه دهنده خدمات

می باشد.